Za petak 20. studenog sazvana je 24. Sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova. Na dnevnom redu je drugi rebalans proračuna Grada Đakova za 2020. godinu; izmjena i dopuna plana razvojnih programa Grada za 2020., 2021. i 2022. godinu; izmjene i dopune programa potpora razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Đakova za 2020. godinu; izmjene i dopune programa javnih potreba u turizmu; izmjene i dopune programa javnih potreba u gospodarstvu; izmjene programa građenja komunalne infrastrukture; izmjene programa javnih potreba u kulturi. Također na dnevnom redu su i prijedlozi: Proračuna Grada Đakova za 2021. godinu i projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu; plan razvojnih programa Grada za 2021., 2022. i 2023. godinu; odluke o izvršavanju proračuna Grada za 2021.; odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Đakova za 2021.; program građenja komunalne infrastrukture, održavanja iste, program javnih potreba u gospodarstvu, program potpora razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, program javnih potreba u turizmu na području Grada Đakova za 2021. godinu; zaključak o usvajanju analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada; godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2021. godinu; program javnih potreba za zaštitu i spašavanje; program zapošljavanja žena „Zaželi 2“ Europskog socijalnog fonda na području Grada; programi javnih potreba u sportu, kulturi, tehničkoj kulturi; na dnevnom redu su i zaključci o prihvaćanju godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Đakovo, sufinanciranje Dječjeg vrtića Sučev sjaj – Nazaret i Dječjeg vrtića Zvrk, kao i prijedlog programa sufinanciranja udruga iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti koje nisu financirane po programima sporta, kulture i tehničke kulture za 2021. godinu te prijedlog odluke o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama i prijedlog strategije razvoja pametnog Grada Đakovo.

esjednica