Održana je 26. Sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova na kojoj je na samom početku predsjednik Pavo Cindrić podsjetio da je raspisan poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Povelje zahvalnosti i Godišnje nagrade Grada Đakova. Podsjetimo, riječ je o Godišnjoj nagradi koja se dodjeljuje pojedincima i skupinama. Godišnja nagrada pojedincima je osobna nagrada koja se dodjeljuje osobama za njihov doprinos u jednom ili više područja gospodarstvenog i društvenog života ili izuzetne pothvate. Dodjeljuje se u vidu povelje, novčane nagrade ili prigodnog dara. Godišnja nagrada skupinama dodjeljuje se pravnim osobama za njihov doprinos u jednom ili više područja gospodarstvenog ili društvenog života.
Povelja zahvalnosti je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama te stranim državljanima za postignuća u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, odgoju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, humanitarnim i drugim djelatnostima kojima se doprinosi razvoju Grada Đakova.
Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4, najkasnije do 1. ožujka.
Od deset točaka dnevnog reda na aktualnom satu gradonačelnik Marin Mandarić odgovorio je na pitanje vijećnika Marina Hrastovića vezano za kružne tokove za koje su raspisani natječaji. Riječ je o kružnom toku prema Satnici te prema Selcima. Kako je Mandarić rekao, 2017. godine započeli su radovi Hrvatskih cesta na obnovi Preradovićeve i Pavićeve ulice te će nakon završetka radova stanovnici navedenih ulica imati staze kako priliči stanovnicima grada. Na pitanje vijećnice Ankice Mandić o zelenilu na prostoru iza male crkve, gradonačelnik Mandarić je rekao kako se Grad Đakovo i ove godine uključio u akciju Zasadi drvo, ne budi panj te će urediti i taj prostor. Vijećnica Ljiljana Pološki Jurjević uputila je pitanje vezano za gradsko korzo na kojoj je počela opadati fasada sa zgrade koju je Grad Đakovo kupio na natječaju, a gradonačelnik Marin Mandarić je odgovorio kako je ta zgrada upisana u evidenciju te je razina zaštite na visokoj razini. Do sada je izrađen građevinski elaborat, slijedi raspisivanje natječaja za projektiranje te će kroz mjesec, dva biti prezentiran javnosti. Vijećnik Ivan Bassi uputio je pitanje vezano za vjerski odgoj u vrtićima, a ravnateljica Dječjih vrića Đakovo, Ambra Kordić, odgovorila je kako će nakon ishođenja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od iduće pedagoške godine ponuditi program katoličkog odgoja. Također je bilo pitanja vezano za projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II koji je započeo 22. veljače. Gradonačelnik Mandarić je rekao kako je novi ugovor potpisan na 4.877.639 kuna, u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Kroz program su zaposlene 53 žene, a svaka će skrbiti o šest korisnika.
Nadalje, prihvaćene su izmjene i dopune Statuta Grada Đakova. Naime Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj, regionalnoj, samoupravi koji je stupio na snagu 24.12.2020. godine propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 60 dana usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama tog Zakona. Navedenim Zakonom propisano je da predstavnička tijela gradova koji imaju više od 20.000 stanovnika imaju 19 članova (Grad Đakovo prema popisu stanovništva ima 27.745 stanovnika). Također je pripisano da gradonačelnici u gradovima koji imaju više od 10.000 do 100.000 stanovnika imaju jednog zamjenika. Sukladno navedenim odredbama u cijelom tekstu Statuta potrebno je izvršiti usklađivanje odredbi sa Zakonom. Vijećnici Gradskog vijeća i zamjenici gradonačelnika nastavljaju obavljati dužnost do isteka tekućeg mandata. Što se tiče Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela, Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi propisano je da ukupna godišnja neto naknada članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave s više od 20.000 do 35.000 stanovnika ne smije iznositi više od 11.000,00 kuna. Naknada za predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene zakonom. Važećom Odlukom iz 2009. godine naknada vijećnicima za nazočnost sjednici Gradskog vijeća iznosi 400,00 kuna neto po sjednici, a naknade za predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća određene su tako da se utvrđeni koeficijent, za predsjednika 2,0, a za potpredsjednike 1,6, pomnoži s osnovicom za obračun plaća djelatnika zaposlenih u odjelima gradske uprave.
Odlukom o izmjeni odluke o pomoći gospodarstvu i građanima Grada Đakova uslijed epidemije koronavirusa gradonačelnik Marin Mandarić je rekao kako se obveznici plaćanja zakupnine odnosno naknade za korištenje površina javne namjene oslobađaju plaćanja do 30. rujna 2021. godine

Od srijede 24. veljače aktivan je Javni poziv za Program poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje 2021.-2023. godine i Program dodjela potpora u poljoprivredi za isto razdoblje. Program potpora sadrži Mjere za Potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva, Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, Potpora za ulaganje u standarde kvalitete, potpora za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, Potpora za promociju na sajmovima, Potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, Sufinanciranje razvoja tradicijskih i umjetničkih obrta, Sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, Sufinanciranje aktivnosti za povećanje turističkih kapaciteta, Potpora za očuvanje radnih mjesta uslijed pandemije COVID-19 i Potpora za smanjenje štetnog utjecaja pandemije COVID-19 na gospodarstvo.

Prijave s potrebnom dokumentacijom se šalju poštom, preporučeno, do 10. ožujka, a Poduzetnički centar Đakovo besplatno će savjetovati sve poduzetnike.
Na 26. Sjednici Gradskog vijeća Grada Đakova usvojen je prijedlog odluke o sufinanciranju projekta srednjoškolskog igrališta. Gradonačelnik Mandarić pojasnio je o čemu je riječ

Rebalansom Proračuna Grada Đakova osigurana su sredstva za izgradnju dječjih i višenamjenskih sportskih igrališta u naselju Dračice te u Selcima Đakovačkim.