Penjačica na “Stogaj”

Danas predstavljamo fotografije Anđelka Kurilića, talentiranog “nalaznika kadrova” iz rodne Metajne. Osim talenta, Anđelku na ruku idu i prirodni pejsaži koji posljednjih godina sve više privlače filmaše i marketingaše. Uživajte u fotografijama kakve Anđelko može snimiti kad god izađe iz kuće. Na donjoj galeriji je glavni motiv na prve četiri fotografije isti brod. Odabrane su kao mala studija mogućnosti koje u svakom trenutku pružaju pejsaži Metajne: bistro, magličasto, oštro jutarnje ili “meko” kasno popodnevno svjetlo, kameni okoliš i boje mora.

Anđelko Kurilić: autoportret