Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku danas proslavlja Dies Facultatis – Dan fakulteta. U 9 sati je misno slavlje u đakovačkoj katedrali predsjedao mons. Đuro Gašparović, biskup srijemski. U 11 sati u Dvorani biskupa Mandića (Središnja nadbiskupijska i fakultetska knjižnica) započeo je prigodan program tijekom kojega su dodijeljeni akademski čin promocije magistara teologije te diplomiranih teologa, kao i dodjela zahvalnica i godišnjih nagrada.

Povodom Dana fakulteta dekan Vladimir Dugalić je rekao

Dugalić je najavio nove izazove i događanja na KBF-u

Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić

Zamjenik župana OBŽ Petar Lagator naglasio je da je ovo veliki dan ne samo KBF-a nego i Sveučilište J. J. Strossmayera