Radovi na dogradnji Doma zdravlja Osječko-baranjske županije u Našicama, koji se provode u sklopu Projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“, u punom su jeku.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 4.461.000,00 kuna. Radovi uključuju dogradnju novih prostora za ordinacije opće medicine, ginekologije, medicine rada, psihologije, kao i prostor za potrebe edukacije te patronažne zdravstvene zaštite.

Ovom investicijom Dom zdravlja OBŽ u Našicama, ukupne površine 498,29 m2, dobit će nove, moderne prostore za prijem i liječenje pacijenata, a tomu će pridonijeti i nova medicinska oprema. Radi se o ultrazvučnoj opremi, kardiološko-pulmološkoj opremi, digitalnom ortopanu, stomatološkoj, ginekološkoj te opremi za fizikalnu medicinu. Predviđena i edukacija liječnika za dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike- za rad na UZV.

Ovom investicijom na razini primarne zdravstvene zaštite omogućit će se više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka te poboljšati uvjeti za potrebe pružatelja primarne zdravstvene zaštite čime će se povećati kvaliteta i broj usluga u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Našica.

Ukupno ulaganje u dogradnju i opremanje ovog Doma zdravlja iznosi 7.639.943,49 kuna, a predviđeni završetak radova je kraj rujna 2020. godine.