Legendarni most s radnjama draguljara


Na legendarnom mostu nalaze se radnje draguljara sa širokim dijapazonom cijena i stilova. Od jeftinog kiča i bofla za one bez ukusa do skupih poklona za okrugle brančne godišnjice, tu možete naći praktički sve.


Fotografije: Copyright Tvrtko Maras / Tranzistor.hr / sva prava pridržana