Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak donijela je Odluku o dodjeli sredstava osnovnim školama za nabavu laptopa/hibridnih računala za područne škole. Odlukom se odobravaju sredstva za nabavu u ukupnom iznosu 15.334.000,00 kuna za 1.137 područnih škola.

OŠ Budrovci PŠ Đurđanci 2 komada

OŠ Vladimir Nazor  PŠ Đakovački pisak 2 komada

OŠ Vladimir Nazor PŠ Ivanovci Gorjanski 5 komada

OŠ Josipa Antuna Ćolnića PŠ Kuševac 7 komada

OŠ Josipa Antuna Ćolnića PŠ Široko Polje 4 komada

OŠ Matija Gubec PŠ Novi perkovci 1 komad

OŠ Satnica Đakovačka PŠ Gašinci 6 komada

Ovo su samo neke od škola kojima su odobrena sredstva, a Odluka se nalazi:

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/OpremanjeSkola//Odluka%20o%20dodjeli%20sredstava%20osnovnim%20skolama%20za%20nabavu%20laptopa_hibridnih%20racunala.pdf

Od iduće školske godine svi će učenici razredne nastave moći odabrati izbornu informatiku. Za nastavu izborne informatike predviđeno je 70 sati nastave godišnje. Za tu namjenu predviđeno je dodatno opremanje 1.137 područnih škola u iznosu od 15.334.000 kuna. Sredstva će se namjenski dodijeliti matičnim osnovnim školama koje će samostalno provoditi nabavu hibridnih računala za područne škole. Podsjetimo, ranijim ulaganjem opremljena je barem jedna nova informatička učionica u matičnim osnovnim školama.

„Digitalna transformacija sustava obrazovanja jedan je od prioriteta od samog početka mog mandata. U tom kontekstu posebno bih spomenula zajednički projekt Ministarstva, Instituta za razvoj i inovativnost mladih i CARNET-a – ProMikro gdje je osigurano oko 45.000 mikroračunala s ciljem podizanja digitalne pismenosti u različitim nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima, zatim uvođenje obvezne informatike u petim i šestim razredima u svim osnovnim školama, novi kurikulum informatike u svim razredima osnovne i srednje škole te najveće ulaganje u škole u sklopu kurikularne reforme. Izborna informatika od 1. do 4. razreda jedan je od konkretnih poteza“, istaknula je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Za opremanje škola, pored ulaganja u realizaciju kurikularne reforme, osigurali su rekordan iznos od 36 milijuna kuna. Kako do sada nisu opremane područne škole informatičkom opremom, a iz podataka prikupljenih od osnovnih škola te njihovim zahtjevima za opremanje utvrđeno je da postoje potrebe za dodatnim opremanjem područnih škola kako bi se od školske godine 2020./2021. omogućila dobra realizacija izborne informatike u razrednoj nastavi u svim osnovnim školama.

Opremanje područnih škola hibridnim računalima temelji se na Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj iz 2018. godine u kojoj je navedeno da će se Odluka za učenike od I. do IV. razreda osnovne škole primjenjivati od školske godine 2020./2021. Prema interesu učenika za izborni predmet Informatike, odnosno projekciji potrebnog broja sati i potrebnog broja učitelja, Ministarstvo će odobravati nova zapošljavanja ili povećanje opsega poslova kojima se mogu zadužiti i postojeći učitelji.