Na 6. sjednici Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Đakova, donesena je Odluka o upućivanju javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja. Građani, poduzeća, udruge i druge pravne osobe te njihova tijela i mjesni odbori pozivaju se na podnošenje prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade Grada Đakova pojedincima i skupinama te za dodjelu Povelje zahvalnosti.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Đakova poziva građane, tvrtke, udruge i druge pravne osobe te njihova tijela i mjesne odbore na podnošenje prijedloga za dodjelu „Godišnje nagrade Grada Đakova“. Nagrada se dodjeljuje pojedincima i skupinama.

Godišnja nagrada pojedincima je osobna nagrada koja se dodjeljuje osobama za njihov doprinos u jednom ili više područja gospodarstvenog i društvenog života ili izuzetne pothvate. Nagrada pojedincima dodjeljuje su u vidu povelje, novčane nagrade ili prigodnog dara.

Godišnja nagrada skupinama dodjeljuje se pravnim osobama za njihov doprinos u jedno ili više područja gospodarstvenog ili društvenog života. Godišnja nagrada skupinama dodjeljuje se u vidu povelje.

Nagrade su dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama koje na području Grada Đakova žive, odnosno djeluju najmanje pet godina.

Godišnja nagrada pojedincima i skupinama ne može se dodijeliti istoj osobi odnosno skupini prije isteka roka od 10 godina od prethodne dodjele.

Nadalje, Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Đakova poziva na podnošenje prijedloga za dodjelu „Povelje zahvalnosti“.

Povelja zahvalnosti je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama te stranim državljanima za postignuća u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, odgoju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, humanitarnim i drugim djelatnostima kojima se doprinosi razvoju Grada Đakova.

Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Đakova. Trg dr. Franje Tuđmana 4, Đakovo, najkasnije do 13. ožujka 2020. Prijedlozi moraju biti u pisanoj formi s obrazloženjem i potrebitom dokumentacijom tako da Odbor ima dovoljno elemenata za prihvaćanje prijedloga i upućivanja Gradskom vijeću Grada Đakova za donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja.

Poziv – GODIŠNJA NAGRADA 

Poziv – POVELJA ZAHVALNOSTI