Putevi kojima se više ne prolazi

“Reverzibilni zaborav” je koncept samostalne izložbe održane u Gradskom muzeju Novalje, dok je taj muzej još bio na popisu državnih muzeja. Reverzibilan znači koji se može vratiti, krenuti u suprotnom smjeru. Zaborav je obilježje današnje digitalne civilizacije. Poruka koncepta je da će se prave vrijednosti vraćati, kao i toliko puta u povijesti kad je naša civilizacija skrenula s puta svoje sudbine. U 14 tema, od “Crkve” do “Zajedništva” pokušao sam fotografijama poslati poruku trajnosti i optimizma.

Novigrad, stepenice prema Tvrđavi


Ove fotografije Novigrada kraj Zadra odabrao sam u temu “Kamen i pjesma”, razmišljajući kako su iste ove ulice izgledale nekada, dok se na kamenu pjevala pjesma u zajednici mnogo brojnijoj od današnje, punoj mladih ljudi, zajednici koja je lokalne resurse koristila za odrastanje te omladine, umjesto da omladina služi strancima, radeći na iskorištavanju tuđih resursa za tuđu korist. Do nekih boljih vremena, koja će sigurno doći, osim razmišljanja možemo i planirati promjene.

Jednom ćemo ovu ulicu opet napuniti našim ljudima.

Fotografije: Copyright Tvrtko Maras / Tranzistor.hr / sva prava pridržana