LAG ,,STROSSMAYER” je podnio prijavu na javni natječaj Osječko-baranjske županije, Odjela za ruralni razvoj za izradu ideja za ,,Pametna sela” na području Osječko-baranjske županije s projektnom idejom naziva ,,ZELENA MOBILNOST – RURALNI E-BICIKLI”. LAG ,,STROSSMAYER” prema Odluci Osječko-baranjske županije dobio je prvu nagradu za izradu projektne ideje za ,,Pametna sela”.

Cilj projektne ideje je doprinijeti poboljšanju mobilnosti ruralnog stanovništva sedam općina u sastavu LAG-a ,,Strossmayer” korištenjem održivih izvora energije odnosno Općinama: Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci. Projektna ideja je proizašla iz problema i potreba lokalnog ruralnog stanovništva. Projekt bi poboljšao kvalitetu života u ruralnim sredinama, odnosno doprinijelo bi se rješavanju problema nedovoljne prometne povezanosti, teške ekonomske situacije ruralnog stanovništva i smanjenju zagađenja okoliša na ovom ruralnom području. Provedbom projekta bi se stvorila mreža javnog servisa prijevoza električnim biciklima u Općinama u sastavu Lokalne akcijske grupe ,,Strossmayer”. Uspostavio bi se energetski neovisan i potpuno automatiziran sustav usluge javnog prijevoza električnim biciklima. U ovoj projektnoj ideji naglasak je na socijalnoj komponenti, koristi za ruralnu zajednicu, odnosno rješavanju problema i povećanju kvalitete života lokalnog ruralnog stanovništva ,,pametnim” rješenjima. Provedbom projekta bi se implementirale mjere za povećanje mobilnosti i kvalitete života lokalnog ruralnog stanovništva. Doprinos poboljšanju kvalitete života u ruralnim zajednicama svakako će doprinijeti i ostanku stanovništva kao i smanjenju jaza između života u gradovima i života u malim ruralnim sredinama.