Jučer je održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova. Na dnevnom redu se našlo usvajanje zapisnika s prošle sjednice, polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika te aktualni sat, na kojemu je bilo riječi i mogućem video nadzoru na Gradskom groblju, o rušenju breza na zahtjev građana, o zgradi Mimoze, o radu 42 sportske udruge i njihovim uspjesima.


Na dnevnom redu našla se odluka o uvođenju Riznice Grada Đakova. Naime, prihvaćena je odluka o uvođenju sustava rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Đakova, koji se temelji na jedinstvenom računovodstvenom-informacijskom sustavu s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanje poslovanja preko jedinstvenog računa Riznice Grada Đakova. Uspostava Riznice provodit će se u tri faze u skladu s dinamikom integracije poslovanja proračunskih korisnika u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav Grada, pojasnio je zamjenik gradonačelnika Antun Galić. U prvoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se tako da svi proračunski korisnici zadržavaju svoje račune i naplaćuju preko istih vlastite i namjenske prihode te ih uplaćuju na račun proračuna Grada. Proračunski korisnici podnose zahtjeve za isplatu sredstava na njihov žiro račun prema njihovim potrebama i prema izvorima sredstava. Nakon odobrenja nadležnog Odjela i po rješenju gradonačelnika Upravni odjel za financije vrši plaćanje. U drugoj fazi poslovanje obavljat će se tako da svi proračunski korisnici zadržavaju svoje račune, naplaćuju preko istih vlastite i namjenske prihode te ih uplaćuju na račun proračuna Grada. Proračunski korisnici podnose zahtjeve za isplatu s priloženom dokumentacijom, a plaćanje se vrši s proračuna Grada, po odobrenju nadležnog Odjela i rješenju gradonačelnika. U trećoj fazi svi proračunski korisnici bit će integrirani u jedinstveno računovodstveno-informacijski sustav Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti. Planirani rok uvođenja potpunog sustava Riznice je 1. siječnja 2021. godine. Grad Đakovo ima četiri proračunska korisnika: Centar za kulturu, Gradska knjižnica i čitaonica, Muzej Đakovštine i Dječji vrtić Đakovo. Proračunski korisnici imaju vlastite žiro račune, a svi njihov rashodi planirani su u proračunu Grada kao i izvori za pokriće tih rashoda. Lokalna riznica predstavlja sustavan organizacijski ustroj za upravljanje financijama, nužno podržan odgovarajućim informacijskim sustavom, koji uspostavom jednoobraznog proračunskog računovodstva i jednoobraznog sustava izvještavanja na razini nadležnog proračuna i proračunskih korisnika omogućava lokalnoj jedinici efikasno korištenje javnih resursa i uspostavljanje financijske discipline.
Odlukom o korištenju površina javne namjene promijenjen je datum početka perioda korištenja te je određen datum 15. ožujka za postavljanje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga. Ovom odlukom mjesec dana je produžena mogućnost postavljanja terasa, prijašnja odluka je bila od 15. travnja do 15. studenog.
Na sjednici vijeća prihvaćena je i izmjena Odluke o uključivanju Grada Đakova u projekt Osječko-baranjske županije „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. Grad Đakovo uključit će se u realizaciju Projekta tako da će u svom proračunu osigurati financijska sredstva za subvenciju kamata na kredite koji će iz ovog Projekta biti dodijeljeni hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području županije te iznimno hrvatskim državljanima koji imaju radni odnos na drugim područjima RH i rade u službama Hrvatske vojske, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva financija – Carinske uprave, te iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti raditi na području Županije, a koji kupuju stan ili kuću na području Grada Đakova.
Raspušten je Savjet mladih Grada Đakova. Naime Savjet mladih konstituiran je 15. prosinca 2017. godine i od tada je održao ukupno pet sjednica. Savjet se nije često sastajao zbog nemogućnosti dolaska dovoljnog broja članovi jer veći dio studira ili radi izvan Đakova pa im je bio problem dolaziti na sjednice. U više navrata članovi Savjeta mladih predložili su da se Savjet raspusti i da se pokrene postupak izbora novih članova. Dana 9. siječnja 2020. godine predsjednica Savjeta mladih podnijela je ostavku na dužnost. Zakonom o savjetima mladih propisano je da će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave raspustiti savjet ako ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci, sukladno tim postupak izbora članova pokreće Gradsko vijeće. Odbor za izbor i imenovanje objavljuje javni poziv za isticanje kandidatura, provjerava uvjete, sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta dostavlja se Gradskom vijeću koje o tome raspravlja i tajnim glasovanjem bira članove i zamjenika članova Savjeta mladih.
Također na sjednici vijeća razriješeni su dužnosti članovi Povjerenstva za organizaciju Strossmayerovih dana Darija Damjanović Barišić, Šimo Šokčević i Dario Hrga zbog nemogućnosti sudjelovanja u radu Povjerenstva te su predloženi i prihvaćena su imenovanja novih Stjepana Radića, Antuna Japundžića i Drage Markovića.
Moglo se čuti kako je po prvi puta prošle godine ispitana voda za kupanje na okolnim jezerima Mlinac, Jošava i Bajer, rekla je pročelnica Sanja Rogoz Šola. Mjesta su to na kojima dugi niz godina traži se osvježenje, a pri tome nikada nije ispitana kakvoća vode za kupanje. Zamjenik gradonačelnika Galić je naveo kako su 2018. godine javili se na Javni poziv za uređivanje kontinentalnih plaža, ali tek tada su saznali da je Bajer naveden kao oranica. Napravili su sve potrebne radnje kako bi ove godine mogli aplicirati na sredstva te urediti kupališta.