Odbor za izbor i imenovanja objavio je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Đakova, a rok za podnošenje prijava produžen je do 27. travnja 2020. godine.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Đakova koje ima za cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Đakova, za razrješenje problema od neposrednog interesa mladih, radi sudjelovanja u odlučivanju i istovremeno preuzimanje potpunije odgovornosti za položaj mladih i njihove budućnosti u životnoj sredini.

Sve detalje zainteresirani mogu pronaći na LINKU

foto: arhiva Tranzistora