“Rijeka psihologije” 2018.

Opuštena i neformalna atmosfera s ozbiljnim radom i interesom za temu, tipična je za riječku psihologiju i psihologe, a možda, rekao bih, i dio poslovnog i jednostavnog primorskog mentaliteta.

“Rijeka psihologije” je stručni, znanstveni i društveni skup koji se svake godine odvija uz hrvatski “Tjedan psihologije” u veljači. Pred dvije godine bio sam prisutan na jednom od tematskih simpozija i napravio fotografije za uspomenu sudionicima.

Fotografije: Copyright Tvrtko Maras / Tranzistor.hr / sva prava pridržana