Udruženje obrtnika Đakovo organizira seminar na temu “Zakonska obveza poduzetnika u gospodarenju otpadom”. Seminar će se održati 28. studenog 2019. godine (četvrtak) od 17-19 sati u Udruženju obrtnika Đakovo, Ante Starčevića 3, Đakovo. Predavač će biti Tomo Trstenjak, inspektor zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Naime, prema propisima s područja zaštite okoliša, a osobito Zakona o otpadu, Pravilnika o gospodarenju otpadom, Pravilnika o registru onečišćenja okoliša, kao i ostalih pravilnika za posebne kategorije otpada (ulja, gume, baterije, ambalaža…), pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti s utjecajem na stanje okoliša dužne su voditi dokumentaciju o emisijama u okoliš (prateći listovi za otpad, očevidnici otpada, planovi gospodarenja otpadom, prijave u Registar onečišćavanja okoliša). Svrha seminara je pružiti pomoć obrtnicima u ispunjavanju zakonske obveze u skladu s navedenim zakonskim propisima. Svi zainteresirani obrtnici trebaju poslati popunjeni prijavnicu najkasnije do 15.11.2019.g na e-mail uo.djakovo@hok.hr ili se javiti u Udruženje obrtnika Đakovo, Đakovo, A. Starčevića 3, na telefon 813-559.
Za sve obrtnike seminar je besplatan.

Datoteke za preuzimanje:
Prijavnica – Zaštita okoliša.docx