Nove ordinacije specijalističke i polivalentne dentalne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Osječko-baranjske županije danas (3. srpnja 2020. godine) otvorio je župan Ivan Anušić u prostor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku (u Ulici cara Hadrijana 10E). Projekt od samog početka podržava Osječko-baranjska županija, između ostalog i financiranjem specijalizacija iz dentalne medicine, a uređenje ordinacija i nabavu potrebne medicinsko-tehničke opreme financirao je Fakultet u ukupnom iznosu od oko tri milijuna kuna.

– Ovakav centar je danas europski i svjetski standard, ono što Grad Osijek, naša županija, Sveučilište i Fakultet trebaju imati. Riječ je o najnovijoj tehnologiji i opremi, projektu kojim će se unaprijediti kompletna zdravstvena usluga te kojim ćemo postati vodeći u cijeloj Hrvatskoj – rekao je župan Ivan Anušić.

Odluku o preseljenju ordinacija iz dosadašnjeg prostora donijelo je Upravno vijeće Doma zdravlja OBŽ kako bi se omogućilo formiranje modernog centar za dentalnu medicinu te podigla razina usluge u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti na prostoru cijele istočne Hrvatske. Naime, proširenjem postojećih djelatnosti s djelatnosti dječje stomatologije i djelatnosti endodoncije s restaurativnom stomatologijom Dom zdravlja OBŽ je na jednome mjestu osigurao sve specijalističke djelatnosti iz područja dentalne medicine, što je do sada bio slučaj samo u Zagrebu, Splitu i Rijeci.

Na svečanosti je rečeno kako prije samo sedam godina na ovom području nije bilo niti jednog ortodonta ugovorenog s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, pa su mnoga djeca s ovog područja ortodontsku terapiju mogla ostvariti samo u Zagrebu. Sada se pak na jednom mjestu i po svim svjetskim standardima stvara moderan centar s kompletno pokrivenom mrežom dentalne medicine i specijalističke zdravstvene zaštite.

Početak rada navedenih ordinacija Doma zdravlja OBŽ u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nastavak je iznimno dobre suradnje ovih ustanova, a važno je naglasiti kako veliki broj zaposlenika Doma zdravlja već obavlja i znanstveni i predavački rad na Fakultetu. U ovim ordinacijama održavat će se i klinička nastava za studente dentalne medicine.