Novootvorenu ambulantu obiteljske medicine u osječkom Cvjetnom naselju, u Ulici sv. Leopolda B. Mandića 208, a koja djeluje u okviru Doma zdravlja Osijek, danas (21. siječnja 2020. godine) posjetio je župan Ivan Anušić sa suradnicima. Naime, nakon uređivanja i opremanja prostorija, početkom prosinca prošle godine na zadovoljstvo mnogih građana ovog osječkog naselja započeo je rad te ambulante. Tim obiteljske medicine Doma zdravlja, koji čine liječnica i medicinska sestra, i dalje zaprima nove zahtjeve osiguranika za korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite upravo na ovoj lokaciji. Time se ujedno potvrđuje ispravnost ove investicije Osječko-baranjske županije, koja je iz decentraliziranih sredstava utrošila 70.000,00 kuna za opremu.

– Prigradsko naselje Cvjetno do sada nije imalo ordinaciju obiteljske medicine, a postojala je potreba te smo prihvatili inicijativu i investirali u njeno otvaranje. Kako smo informirani, liječnički tim Doma zdravlja koji je preuzeo vođenje ordinacije već ima oko 500 pacijenata – rekao je župan Ivan Anušić te dodao da je ovaj projekt dio ukupnog programa unaprjeđenja primarne zdravstvene zaštite na području cijele županije.

– Ambulanta je stvarno izvrsno opremljena. Osim standardne medicinske opreme imamo i krioterapiju, spirometriju, EKG i holter tlaka, tako da možemo reći da imamo i više od onog što jednoj ambulanti obiteljske medicine treba – istaknula je doktorica Kristina Šunić.

Dom zdravlja Osijek je najveća ustanova primarne zdravstvene zaštite na području Osječko-baranjske županije, zapošljava 300 djelatnika te obavlja zdravstvenu djelatnost na 26 lokacija, no planira daljnja proširivanja djelatnosti.

– Na inicijativu Mjesnog odbora Cvjetno, Dom zdravlja Osijek je pokrenuo proceduru osnivanja ambulante kojoj gravitira oko 4.500 stanovnika. Dakle, potreba je bila velika, pa smo u cilju dostupnije primarne zdravstvene zaštite prema našim građanima prihvatili inicijativu te nakon nešto više od godinu dana uspjeli ishoditi svu potrebnu dokumentaciju te otvoriti ambulantu s liječničkim timom Doma zdravlja. Naravno, na tomu nećemo stati. Ove godine planiramo otvoriti i ambulantu u osječkoj Gradskoj četvrti Novi grad – ističe Mato Lukić, ravnatelj Doma zdravlja Osijek.

Predsjednik Županijskog savjeta za građanske inicijative Ivan Radić zahvalio je županu Ivanu Anušiću što je prihvatio inicijativu koja je važna za stanovnike ovog osječkog naselja, a očekuje da Grad Osijek tako podrži inicijativu za dogradnju Dječjeg vrtića Kockica.