Zbog velikog interesa javnosti i budućih korisnika našeg projekta, još vam jednom donosimo uvjete za subvencioniranje kamate na stambene kredite u okviru projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”.

  1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je subvencioniranje kamate na stambene kredite u okviru projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva” iz proračuna Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija).

  1. KORISNICI SUBVENCIJE KAMATE NA STAMBENE KREDITE

Sredstva za subvencioniranje kamate na kredit dodjeljuje se hrvatskim državljanima, bez obzira na godine života:

– s prebivalištem na području Županije,

– s radnim odnosom na području Županije,

– koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita koje utvrđuje poslovna banka za kupnju stana ili kuće na području Županije,

– koji ili čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nemaju stan, odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni  higijenskotehnički uvjeti za život ili u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koji je u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koji prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće,

– ako u kućanstvu žive do dva člana, a procijenjena vrijednost stana ili kuće, koji imaju u vlasništvu ili je u vlasništvu njihovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, i koji prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće, nije veća od 500.000,00 kuna, a ako u kućanstvu živi više od dva člana kućanstva, vrijednost stana ili kuće ne može biti veća od 1.000.000,00 kuna i

– ako vrijednost stana ili kuće koji se prodaje nije veća od vrijednosti stana ili kuće koji se kupuje.

Dodatne informacije nalaze se na stranicama Županije http://www.obz.hr/images/Javni_natjecaj_za_subvencioniranje_kamate_na_stambene_kredit_u_okviru_projekta_Stambeni_krediti_u_funkciji_poticanja_gospodarstva.pdf

Pozivamo vas da se prije odlaska u banku svakako javite Upravnom odjelu za gospodarstvo na broj telefona 031/221-881 ili na mail gospodarstvo@obz.hr kako bi dobili informaciju o osobi unutar banke zaduženoj za provođenje ovog projekta.