Za četvrtak, 14. studenog predsjednik Gradskog vijeća Grada Đakova, Pavo Cindrić sazvao je 17. Sjednicu. Na dnevnom redu, između ostalih, naći će se prijedlog III. Rebalansa proračuna Grada Đakova za 2019. godinu, izmjene odluke o izvršavanju proračuna, prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o kupoprodaji nekretnina (kč.br. 527, 529, 530, 531 i 528 u K.O. Đakovo), izmjena i dopuna plana razvojnih programa Grada za 2019., 2020. i 2021.g.; II. Izmjene programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu te potreba u kulturi, izmjena programa sufinanciranja udruga iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti koje nisu financirane po programima sporta, kulture i tehničke kulture za 2019.g.
Također prijedlozi: Proračuna Grada za 2020. g. i projekcija proračuna za 2021. i 2022.g.; plana razvojnih programa Grada za 2020., 2021. i 2022.g.; odluke o izvršavanju proračuna za 2020.g.; odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Đakova za iduću godinu; prijedlog odluke o uključivanju Grada u projekt OBŽ „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“; programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, programa javnih potreba u gospodarstvu, programa potpora razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, programa javnih potreba u turizmu, programa sufinanciranja udruga iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, programa javnih potreba za zaštitu i spašavanje, programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Osijek HGSS, programa zapošljavanja žena „Zaželi“ ESF, projekt „Svi zajedno“ na području Grada, programa javnih potreba u sportu, programa javnih potreba u kulturi, programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i drugo.
Na dnevnom redu su i zaključci o prihvaćanju godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Đakovo; o sufinanciranju vrtića Sunčev sjaj – Nazaret te Zvrk te prijedlog odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Đakova.
Početak 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Đakova je u 18 sati.