Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije povodom obilježavanja Dječjeg tjedna u listopadu, a u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“ organizirao je 8. listopada 2021. godine Webinar za učenike viših razreda osnovnih škola s područja županije.

Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2021. godinu Međunarodnom godinom voća i povrća na što se stavio naglasak prilikom organiziranja aktivnosti. Tijekom predavanja govorilo se o sljedećim temama:

Doc. dr. sc. Ivana Stanić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje OBŽ u predavanju pod nazivom „Gdje smo sada?“ ukazala je na prednosti i nedostatke on line komunikacije za vrijeme pandemije COVID-19.  Naglasak je bio na informacijskoj i informatičkoj pismenosti te razvijanju komunikacijskih vještina kroz nove modele komunikacije što se pokazalo važnim za sve generacije (od veterana do generacije Z i Alfa). Zaključilo se da on line komunikacija ne može zamijeniti bliski kontakt, fizičku aktivnost koja nam je važna za rast i razvoj djece.

 Ivana Sović, mag. nutr. (Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ) u svom predavanju „Jedem promišljeno“ istaknula je da pravilan rast i razvoj djeteta ide ruku pod ruku s pravilnom prehranom. Djeca trebaju razumjeti važnost unosa svih skupina namirnica, spoznati da je pred njima ključan period stvaranja novih prehrambenih navika te znati kome postaviti pitanja koja se odnose na prehranu i tjelesnu težinu. Cilj je probuditi interes djece te ih usmjeriti kako kroz dan uklopiti 5 porcija povrća i voća.

Prof. dr. sc. Marija Heffer (Medicinski fakultet u Osijeku) u predavanju „Hrana za pamćenje“ ukazala je na važnost unosa vitamina u organizam, njihovom utjecaju u liječenju bolesti i jačanju imuniteta čovjeka. Na zanimljiv način u svom predavanju provela nas je kroz „Pomorsku povijest „vitamina te ujedno potakla na primjenu istih u kreiranju zdravih i jednostavnih obroka.

Karla Generalić, volonter (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek) u predavanju „Aktiviraj sebe i svoj um“ govorila je o tome kako je pandemija COVID-19 utjecala na mentalno zdravlje mladih i na promjene u ponašanju. U drugom dijelu predavanja stavila je naglasak na aktivnosti primjerenim za djecu tijekom pandemije te o njihovoj važnosti i dobrobiti.

Cilj je bio uključiti najveći broj djece te ih osvijestiti o važnosti i ulozi voća i povrća – zdrave prehrane ljudi, sigurnosti hrane i zdravlju, negativnom utjecaju COVID-19 na mentalno zdravlje djece i mladih te kako motivirati djecu da što kvalitetnije provedu svoje slobodno vrijeme.