U srijedu, 2. listopada 2019. godine, zamjenik župana osječko-baranjskog Goran Ivanović potpisao je ugovore s izvođačima radova za energetsku obnovu još 11 zgrada javne namjene, za koje je upravo završen postupak javne nabave. Vrijednost danas potpisanih ugovora je 30 milijuna kuna Najveća investicija  među potpisanim ugovorima je  energetska obnova Opće županijske bolnice Našice s vrijednosti radova više od 10 milijuna kuna, a potom  Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo gdje je vrijednost radova 5,6 milijuna kuna. Rak za iz vođenje radova je 10 mjeseci, a obnovit će se glavna zgrada, zgrada radionica i športska dvorana. Tako će pedeset godina nakon izgradnje biti škola biti cjelovito obnovljena. Sredstva su osigurana kroz fondove Europske unije, koje osigurava Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU te iz proračuna  Osječko-baranjske županije.

Ovih dana je dovršena obnova parketa u dva  krila glavne zgrade, a iduće godine će biti obnovljeni parketi u cijeloj školi, tako da će uvjeti za rad biti iznimno kvalitetni.