Podsjećamo zainteresiranu javnost da je gradonačelnik Grada Đakova raspisao Javni poziv za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Đakova koje se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Đakova, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. Kulturno vijeće pruža stručnu pomoć Gradskom vijeću i gradonačelniku Grada Đakova pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Đakovo. Za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Grada Đakova mogu biti imenovani kulturni djelatnici i umjetnici s područja Grada Đakova, koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano. Pravo predlaganja imaju: institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture. Prijedlozi kandidata za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Grada Đakova podnose se na obrascu – „Prijavnica kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Đakova“, do 31. listopada 2021. godine na adresu: Grad Đakovo, Ured gradonačelnika (Prijedlog članova Kulturnog vijeća Grada Đakova), Trg dr. Franje Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

Prijavnicu možete preuzeti na poveznici:

Javni poziv – Kulturno vijeće