Grad Đakovo je raspisao Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Đakova.

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje provedbe postupka smanjenja azbestnih pokrova i zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest kroz mjere:

a) zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i

b) zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča.

Javni poziv provodi Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Đakova, a otvoren je od 1. kolovoza 2022. godine do 1. listopada 2022. godine ili do raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava.

Sve potrebne informacije možete preuzeti na ovoj poveznici:

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanje (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Đakova