Jučer je održana 2. E-Sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova na kojoj je bilo 16. točki dnevnog reda.
Na samom početku vijećnik Mladih za Đakovo, Marko Berberović, pozvao je vijećnike da se odreknu sredstava sa sjednice u korist Humanitarne akcije za obitelj Sindičić.
Prije aktualnog sata predstavljena je Studija i Strategija zelene infrastrukture Grada Đakova, a nakon toga je više od sat vremena trajao aktualni sat. Na njemu je Mario Plavčić (HDZ) uputio pitanje gradonačelniku Marinu Mandariću vezano za Gradski vrtić te koji su kriteriji za upise. Mandarić je najavio ulaganja u vrtić u Botićevoj, koji će osim proširenja uskoro imati novu kuhinju, ali i najavio izgradnju vrtića na Sjeveru. Kako je rekao do kraja rujna traje natječaj za izvođače radova te će se nakon toga krenuti s istima. Ravnateljica Ambra Kordić je naglasila kako kapaciteti Gradskih vrtića nisu dovoljni za sve zainteresirane kako bi upisali svoje najmlađe u vrtiće, ali se radi na proširenju vrtića u Botićevoj te ponovila kako konstantnim ulaganjima u vrtiće vjeruje da će biti mjesta za sve. Također je najavila kako od iduće godine upisi u vrtiće biti elektronskim putem.
Danko Kočiš, SDP, uputio je pitanje vezano za priče kako je u Gradu Đakovu USKOK, a gradonačelnik Mandarić je naglasio kako kontinuirano 4. godine Grad je pod istragom policije, DORH-a, USKOK-a jer konstantno dolaze prijave protiv Grada te navedeni po službenoj dužnosti moraju izaći na teren, ali srećom Grad nikada nije bio sankcioniran ili optužen za bilo što.
Tina Blažević, MOST, uputila je pitanja vezano za kupovinu automobila Đakovačkog Vodovoda, kada će se završiti radovi u Preradovićevoj ulici, o sigurnosti pješaka u Jelačićevoj ulici te regulacija brzine prometovanja u toj ulici.
Gradonačelnik Mandarić je odgovorio kako Grad nije upravitelj Ulica bana Jelačića nego Županijske ceste, ali ponovo je pozvao sve sudionike u prometu na oprez te vozače dostavnih vozila. Direktor Đakovačkog Vodovoda Ivan Kočiš odgovorio je vijećnici Blažević, kako je kupljeno rabljeno vozilo putem jednostavne nabave jer je u tijeku obnavljanje voznog parka koji je izuzetno star. Kočiš je rekao kako se do kraja rujna očekuje završetak radova u Preradovićevoj. Zamjenik gradonačelnika Antun Galić ponovo je pojasnio kako se prije 12 godina pripremala dokumentacija Preradovićeve i Pavićeve ulice i aglomeracije u koje su bili uključeni Hrvatske ceste, Vodovod i drugi. Predugo je trajao natječaj javne nabave, a prije dvije godine tek su počeli radovi, ali i dogodili nepredviđeni kvarovi, izmještanja i drugo. Na kraju je zaključio kako bi 5. prosinca 2021. godine obje ulice trebale biti konačno gotove i uređene.
Marko Berberović, Mladi za Đakovo, postavio je pitanje koliko ukupno ima radova u Đakovu, a odgovor mu je dao Ivan Kočiš, direktor Vodovoda, koji je rekao do 5.12.2021. godine trebaju se završiti radovi te pojasnio kako je opsežan posao trebalo napraviti u samom procesu aglomeracije i obnovi cesta, također je naglasio kako je za sve radove u Gradu odgovoran izvođač radova.
Nezavisna vijećnica Mirjana Adrić uputila je zahtjev za očitovanje vezano za knjigovodstvenu karticu vezanu za njezinu privatnu tvrtku i dugovanje prema Gradu Đakovu te podsjetila je na konferenciju za medije gradonačelnika iz 2019. godine, ali i postavila pitanje zašto je registracijska oznaka za Đakovo DJ, jer neki smatraju da je to nekakav DJ (Disc Jockey), a moglo bi biti na primjer ĐK poput ŠI koje ima Šibenik.
Gradonačelnik Mandarić je odgovorio kako će provjeriti sa službama u Gradu te se očitovati, a što se tiče registracija napomenuo je kako je prije bilo i DJK.
Magdalena Goluža, HDZ, postavila je pitanje i popisu stanovništva koje je započelo 13. rujna, a odgovor joj je dao pročelnik Miroslav Klepo koji je pozvao sugrađane na samopopisivanje putem sustava e-građanin, a na to je pozvao i sam gradonačelnik Mandarić. Također je pozvao i sve vijećnike da pomognu drugima u samopopisivanju jer kako naglašava, u budućnosti sve više će se koristiti ovakav digitalni oblik komunikacije.
Ivana Francem, vijećnica s liste M. Adrić, prema informacijama od građana upitala je gradonačelnika hoće li se prostori u zgradi Mimoze ustupiti OGŠ Ivan Goran Kovačić, a gradonačelnik je odgovorio kako nema takve informacije, ali ako uspiju dobiti EU sredstva za adaptaciju, Grad će im ustupiti Mimozu na korištenje.
Ivica Slišković, HDZ, postavio je pitanje kada će cesta prema jezeru Jošava biti gotova koja je započela s izgradnjom prije 70 godina, a gradonačelnik Mandarić je rekao kako su radovi u tijeku te će završetak biti do jeseni.
Ivona Duvnjak, MOST, postavila je pitanje gradonačelniku vezano za javnu rasvjetu i radove na uličnoj rasvjeti u ulicama J. Runjanina i V. Radauša te o planiranom završetku vrtića na Sjeveru. Gradonačelnik Mandarić je odgovorio kako je rok 18 mjeseci od uvođenja u posao, a sudski postupak je u tijeku vezano za nastavak radova na rasvjeti.
Tihomir Mihalj, NL Imamo put imamo cilj, postavio je pitanje koji su kriteriji za upis u Gradski vrtić, a odgovor je dala ravnateljica Ambra Kordić, koja je naglasila kako su upisi prema Zakonskim odredbama kriteriji, bodovanja i ostalo.
3. točka dnevnog reda Sjednice Gradskog vijeća Grada Đakova je bila Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Đakova za 2021. tj. za prvih šest mjeseci za koju je gradonačelnik Mandarić rekao kako su prihodi u skladu s planiranim te kao i rashodi idu po planu odnosno sve što je zacrtano će se ostvariti te najavio kako će na idućoj sjednici Gradskog vijeća jedna od točaka biti rebalans proračuna.
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đakova, prihvaćena je s 11 vijećnika koji su glasali za, a po 3 su bila suzdržana odnosno protiv.
Prijedlog odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja u svrhu izgradnje infrastrukture je prihvaćen s 14 za te 3 suzdržana.
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Đakova prihvaćen je s 15 za i dvoje suzdržanih.
Sedma točka je bila prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage odluke o pomoći gospodarstvu i građanima Grada Đakova uslijed epidemije korona virusa COVID-19. Gradonačelnik je pojasnio kako je bilo sedam mjera te od 1.10.2021. stavljaju se izvan snage. Primjenom Odluke Grad Đakovo u tom razdoblju pomogao gospodarstvenike i građane u iznosu od cca 5.401.194,97 kn, oslobađanjem plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore u iznosu od 3.420.914,94 kn, oslobađanjem plaćanja naknade za korištenje površina javne namjene u iznosu od 1.758.973,78 kn, oslobađanjem plaćanja zakupa s kojima je Grad sklopio ugovor o zakupu u iznosu od 108.029,11 kn, dječjim vrtićima čiji su osnivači privatne pravne i fizičke osobe, vjerske zajednice koji su privremeno obustavili rad isplaćen je iznos od 113.277,14 kn.
U raspravu se uključila Tina Blažević iz MOST-a koja je predložila kako bi se trebalo prvo mjere razdvojiti i komunicirati s korisnicima, a Danko Kočiš iz SDP-a da se produži još mjesec dana kako se korisnici mogli pripremiti za ponovna plaćanja navedenih naknada.
Prijedlog je prihvaćen s 10 glasova vijećnika za, 5 protiv i 2 suzdržana te se od 1. listopada primjenjuje.
Prihvaćena je odluka o prijenosu nekretnina Grada Đakova u vlasništvo Osnovnoj školi Vladimir Nazor. Naime, škola se obratila sa zahtjevom za usklađenje katastarskog i gruntovnog stanja, a u svrhu izrade projektne dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole u svrhu dogradnje postojeće zgrade i izgradnje novih zgrada/građevina odnosno dvorane. U tu svrhu Grad prenosi Osnovnoj školi bez naknade svoje nekretnine kč. br. 717/4 u površini od 6.747 m2 i kč. br. 718/2 u površini od 1.219 m2. Inače, vrijednost nekretnina utvrđena je procjenom ovlaštenog vještaka u iznosu od 1.310.000 kuna.
Također je bilo upita što će biti s Udrugom Neven, a gradonačelnik je rekao kako uprava ima poslovni prostor u sklopu Gradske dvorane, a Grad je poklonio zemljište upravo da započnu s projektiranjem i izgradnjom svog prostora.
Prijedlog provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Đakova za 2021. g. je također prihvaćeno, kao i prijedlog zaključka o ispravku Odluke o donošenju V. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Đakova.
Na sjednici su imenovani članovi upravnog vijeća Centra za kulturu Pavo Cindrić i Ivana Radnić, predsjednik i članovi odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge građana su Irena Ivkić kao predsjednica, a Ivica Slišković i Robert Išasegi kao članovi; predsjednica Gradskog odbora za ravnopravnost spolova je Magdalena Goluža, a članovi Matko Mihalj, David Milić, Željka Goluža Gregačević, Gordana Stjepanović, Kristina Orlić i Marko Berberović.
Predsjednik povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Grada Đakova je Matija Bilandžić, a članovi su Marija Vidaković i Darko Milošević. Razriješena je članica Odbora za financiranje i gospodarstvo na prijedlog MOST-a Ivona Duvnjak i imenovana Irena Gluhak Forempoher.
Prihvaćena je Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projektu rekonstrukcija zgrade ŠNK Ratar Piškorevci, rekonstrukcija tribina i izgradnja pomoćno terena u Piškorevcima u okviru Mjere 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.362.668,75 kn s PDV-om.
Prihvaćena je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi kojom je Grad Đakovo kao investitor izgradnje infrastrukturne građevine pješačko-biciklističke staze u Ulici Vladimira Nazora i Nikole Tesle u Đakovu, a na kojoj se dionica iste pruža i preko čestice koja je u vlasništvu RH.
15. točka je bila Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela Grada Đakova, a gradonačelnik Marin Mandarić je pojasnio kako će se 5 odjela rasporediti na dva upravna odjela, Ured gradonačelnika te Upravni odjel za gospodarstvo i financije te se ujedno zahvalio pročelnicima za dosadašnji rad.

Na kraju Sjednice Gradskog vijeća Grada Đakova novinari su zamolili za komentar gradonačelnika Marina Mandarića