Gradsko vijeće Grada Đakova održalo je 23. prosinca ove godine svoju četvrtu sjednicu. Na dnevnom redu ukupno se našlo deset točaka počevši od aktualnog sata do imenovanja ravnateljica u Dječjem vrtiću Đakovo, Muzeju Đakovštine, Gradskoj knjižnici i čitaonici Đakovo, te naposljetku i imenovanja predsjednika i članova Povjerenstva za organizaciju Strossmayerovih dana.

S deset glasova za, četiri protiv i dva suzdržana Gradsko vijeće je usvojilo drugi rebalans proračuna za 2021. godinu koji je planiran u iznosu od 167 milijuna, a rebalansom ide na 114 milijuna kuna. Usvojen je Prijedlog proračuna za 2022. godinu koji iznosi 169 milijuna kuna, a predstavljene su i projekcije do 2024.godine u iznosu od 175 milijuna kuna. “Proračun će se izvršavati onoliko koliko se budu otvarale prilike”, pojasnio je gradonačelnik Marin Mandarić, rekavši da se kapitalne investicije planiraju financirati iz EU izvora.

Među ostalim točkama za istaknuti je da je Gradsko vijeće usvojilo prijedlog Odluke o uključivanju Grada Đakova u program društveno poticane stanogradnje. Cilj je, kako je rečeno, pomoći sugrađanima u rješavanju stambenog problema gradnjom stanova organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje darivanje u najam sagrađenih stanova, uz mogućnost njihovog otkupa. Grad će za to osigurati zemljište.

Gradsko vijeće je većinom glasova opet za ravnateljicu Dječjeg vrtića Đakovo imenovalo Ambru Kordić, što joj je drugi uzastopni mandat, a na čelu Muzeja Đakovštine i Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo došlo je do promjena. Nakon provedenog javnog natječaja za izbor ravnatelja u Muzeju, na koji se javilo troje kandidata, među kojima i dosadašnji ravnatelj Borislav Bijelić, a jedan nije dostavio potpunu dokumentaciju, nova je ravnateljica Marina Božić, a u Gradskoj knjižnici, gdje se na natječaj također javila i dosadašnja ravnateljica Anđelka Blažević, za ravnateljicu je izabrana Kristina Podgornik.