Ministarstvo unutarnjih poslova, u suradnji s brojnim partnerima predstavnicima obrazovanja, sustava socijalne skrbi, Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljicom za djecu, Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, lokalnom upravom i samoupravom, društveno angažiranim poslovnim subjektima, ustanovama, organizacijama i klubovima, nevladinim organizacijama i medijima i drugim društveno odgovornim članovima društva razvilo je novi preventivni projekt pod nazivom „LILY“, usmjeren na sprječavanje svih oblika nasilja prema ženama. Preventivni projekt „Lily“ sastavni je dio novog nacionalnog strateškog dokumenta zaštite od nasilja u obitelji, a koji je u izradi, a svojim aktivnostima i komponentama podupire strateške dokumente Vlade Republike Hrvatske. Sam projekt ima multimodularni karakter te se kroz međusobno povezan niz aktivnosti kontinuirano provodi s ciljem umrežavanja svih nadležnih državnih tijela, organizacija civilnog društva, pravnih osoba i drugih društveno odgovornih subjekata, kako bi koordinirano iznašli zajednički odgovor u sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama. Predstavljanje nacionalnog preventivnog projekta „Lily“ održat će se 06. prosinca 2019. godine s početkom u 11:00 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Županijska 9.