Provedbeni program Grada Đakova za razdoblje 2021. – 2025. godine predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja koji Grad Đakovo prvi puta izrađuje i donosi u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Provedbeni program donosi se na vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za cjelokupno mandatno razdoblje. Izravno je povezan s proračunskim postupkom, a stoga je u provedbenom programu prikazana veza s
proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu Grada Đakova.

Za sve mjere, aktivnosti i projekte planirane Provedbenim programom sredstva su predviđena odobrenim proračunom, odnosno osigurana iz drugih izvora financiranja, što podrazumijeva, između ostaloga, dostupna sredstva iz fondova Europske unije.

Kako pojašnjava gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić, Provedbeni program Grada Đakova za razdoblje 2021. – 2025. godine akt je kojim su sustavno planirani i definirani optimalni ciljevi za kontinuirani napredak te načini ostvarivanja istih. Provedbenim programom obuhvaćene su mjere kojima se namjerava postići uravnoteženi razvitak svih segmenata u djelokrugu Grada Đakova.

Donošenjem ovoga akta namjerava se doprinijeti ustrajnosti u poduzimanju svih daljnjih angažmana kojima će se ostvariti razvojni potencijal našega Grada u društvenoj, gospodarskoj i drugoj perspektivi. Usmjeravajući financijska i operativna sredstva za dodatni napredak kvalitete života svih sugrađanki i sugrađana, osiguravaju se uvjeti za daljnji razvoj studenata, roditelja, mladih obitelji i djece, obrtnika, poduzetnika te najstarijih dionika naše zajednice, naših umirovljenika.

U novo mandatno razdoblje, kako kaže, zakoračili smo s jasnom vizijom prosperiteta i ostvarenja cjelovite i stabilne sadašnjosti te progresivne budućnosti, uz konkretne planove za značajni nastavak razvoja našeg grada.

ODLUKA O DONOŠENJU PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA ĐAKOVA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2025. GODINE

Provedbeni program Grada Đakova za razdoblje 2021.-2025.

Prilog 1. Terminski, akcijski i financijski plan provedbe razvojnih mjera