Održana je radionica o biodinamičkoj poljoprivredi koju je organizirao LAG ,,Strossmayer” u suradnji da svjetskim centrom za biodinamičku poljoprivredu Dr. Rudolf Steiner te je financirana putem Ministarstva poljoprivrede RH. Radionica je održana na poljoprivrednom gospodarstvu SSŠ ,,A. Horvata” u Trnavi. Organizacijom ove radionice poljoprivrednici su imali priliku besplatno i na našem području educirati se o biodinamičkoj poljoprivredi kao i naučiti o njenoj primjeni i izradi biodinamičkih pripravaka. Polaznici su pokazali veliki interes, saznali su puno informacija kako o biodinamičkoj poljoprivredi tako i o praktičnom dijelu pripreme biodinamičkih pripravaka.